Anbefalt litteratur

.

.

Litt lesestoff

For å få varige resultater er det viktig  å forstå hvorfor de enkelte metodene bør brukes og hvordan disse skal sees i sammenheng med bedriftens overordnede mål.

Det er fornuftig å investere tid på sette seg inn i dette gjennom bruk av litteratur. Størst effekt får en ved å lese på egenhånd for deretter å samles i en læringssirkel. I læringssirkelen diskuterer en det en har lest og forsøker å relatere dette til egen hverdag. Det er fornuftig å bruke en mentor i denne jobben.

En god start på en læringssirkel er å bruke Dette er LEAN som bok nr 1.

Flere av bedriftene vi jobber med kjører læringssirkler for alle ansatte. Det er en god investering i kompetanse og kulturbygging.

Har flere andre eksempler på bøker som med fordel kan leses. bla "Omgitt av idioter" som tar for seg forskjellige mennesketyper, hvorfor de er som de er og hvordan disse kan håndteres.