Metoder

.

.

Vi jobber som partnere for selskaper som har et behov for å bli bedre til å utnytte de ressursene de har til rådighet. Mange Norske bedrifter gjør det bra, men når en kommer inn fra utsiden så ser en at det er masse å gå på. De fleste er ikke klar over at det er mye potensiale som ikke er tatt ut. 

Dette bunner i mange tilfelle ut i at prosessene ikke er bra, det er for lite samarbeid og de ansatte får ikke brukt de evnene de har. Ved å jobbe med kulturbyggingen som Lean handler om får bedriftene på plass mange av disse tingene. I de fleste tilfeller vil dette gi en god payback. Det er imidlertid ikke gjort i en håndvending, men med riktig ledelse, tålmodighet og bistand så går det bra

Det er viktig å ha i bakhodet at dersom en vil få noen til å endre måten å jobbe på så går det lettere og resultatene blir bedre dersom en skjønner hensikten med endringen


Hvilket fokus har vi i jobben

 

  • Forankring hos eiere, styre og ledelse. (uten dette blir jobben vanskelig)
  • Samtaler med nøkkelpersonell for å forstå kulturen/ kulturene, hvordan folk tenker og hvor ledelsen ønsker å ta selskapet
  • Vurdering om organisasjonen har de riktige personene for å klare endringsjobben
  • Analyser av KPI, (måltall) samt annen type faktainnhenting for å sette inn de rette tiltakene
  • Læringssirkler for å bygge kompetanse og kultur på tvers i organisasjonen. Her brukes en del forskjellig litteratur som utgangspunkt
  • Coaching av ledelse
  • Kompetansebygging gjennom opplæring av hele organisasjonen
  • Tålmodighet
  • Tavlestruktur for visualisering av problemområder og for bedre kommunikasjon og felles forståelse